NBA

การบาดเจ็บของผู้เล่นในกีฬาบาสเกตบอล

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสนามนั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้จะระมัดระวังที่สุดแล้วก็ตาม ซึ่งอุบัติเหตุในระหว่างการแข่งขันนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับกีฬาทุกประเภท ยกตัวอย่างในกีฬาบาสเกตบอลก็สามารถเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้