NBA

มารยาทที่ดีของกีฬาบาสเกตบอล

มารยาทที่ดีของผู้ชมกีฬาบาสเกตบอลที่ดี

 • ควรปรบมือเพื่อแสดงความยินดีให้แก่ผู้เล่นที่เล่นได้ดีและผู้เล่นที่มีมารยาทดีและทีมชนะการแข่งขันหรือผู้เล่นที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นการให้เกัยรติและแสดงความยินดีแม้ว่าทีมนั้นจะไม่ใช่ทีมที่ตนเชียร์ก็ตาม
 • จะต้องไม่แสดงอาการไม่พอใจหรือส่งเสียงยั่วยุจนทำให้ผู้เล่นหรือกองเชียร์ฝ่ายตรงข้ามเกิดโทสะอันเป็นเหคุให้เกิดความทะเลาะวิวาทกัน
 • จะต้องไม่กระทำตัวเป็นผู้ตัดสินเสียเอง เมื่อกรรมการหรือผู้ตัดสินตัดสินไม่พอใจตน เช่น ตะโกนด่า ใช้สิ่งของขว้างปานักกีฬา ผู้ตัดสิน ผู้ชม หรือคัดค้านการตัดสิน
 • ไม่ควรสูบบุหรี่หรือเสพเครื่องดื่มมึนเมาขณะชมการแข่งขันเด็ดขาด
 • จะต้องไม่แสดงกริยาท่าทาง ส่งเสียง ยั่วยุอันเป็นอุปสรรคต่อการเล่นของผู้เล่น และผู้ตัดสินแต่สิ่งที่ควรทำคือจะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อให้กิจกรรมเป็นไปได้ด้วยดี
 • ควรนั่งดูด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่ที่จัดไว้ จะต้องไม่ยืนเกะกะบังผู้อื่นที่อยู่ด้านหลัง
 • ให้เกียรติผู้เล่นด้วยการปรบมือให้เกียรติเมื่อกรรมการผู้ตัดสินและนักกีฬาลงสนาม
 • ก่อนชมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลควรศึกษากฏกติกาการแข่งขันกีฬาที่ตนดูเป็นอย่างดี
 • หากการชมเป็นการชมที่เป็นหมู่คณะ ควรนั่งรวมกันเป็นกลุ่มและเชียร์ด้วยเพลงสุภาพไม่ส่งเสียงดัวเพื่อเป็นการรบกวนสมาธิผู้เล่น
 • จะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในเมื่อเกิดเหตุความวุ่นวายในสนาม
 • สนับสนุนให้กำลังใจและให้เกียรตินักกีฬาทุกชนิดเพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาของชาติ
 • ไม่ควรเปล่งวาจาสนับสนุนผู้เล่นในทางที่ผิดและไม่ควรเชียร์ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งจนเกินไป

มารยาทของผู้เล่นกีฬาบาสเกตบอลที่ดีมีดังต่อไปนี้

 • ผู้เล่นควรมีความรู้เรื่องระเบียบและกฎกติกาการเล่นให้เป็นอย่างดี
 • ผู้เล่นควรแต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสมและเรียบร้อยต่อการเล่นและการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
 • ผู้เล่นจะต้องเล่นกีฬาด้วยความสนุกสนานและมีมารยาทให้มากที่สุดผู้เล่นควรมีความสุภาพทั้งกิริยาท่าทางตลอดจนคำพูดทึ่ต้องสุภาพไม่หยาบคาย รวมทั้งเครื่องออกกำลังกายด้วย
 • ให้เกียรติและเชื่อฟัง ยอมรับคำตัดสินของผู้ตัดสินไม่ด่าทอผู้ตัดสิน
 • มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย
 • ผู้เล่นที่ดีควรเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลาไม่ผิดนัด
 • ผู้เล่นไม่ควรดูถูกความสามารถผู้อื่นไม่ว่าจะด้วย วาจาหรือท่าทางก็ตาม
 • ผู้เล่นควรแสดงความยินดีและชมเชยเมื่อผู้เล่นทุกคนเมื่อเล่นได้ดี
 • ผู้เล่นควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้เล่นบ้างเมื่ออุปกรณ์มีจำกัด
 • ผู้เล่นที่ดีนั้นจะไม่กระทำการใดๆที่เป็น การยั่วยุหรือกลั่นแกล้งผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามและไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทด้วย
 • ผู้เล่นจะต้องเล่นตามระเบียบตามกติกาที่กำหนดไวอย่างเคร่งครัด้
 • ผู้เล่นที่ดีจะต้องเชื่อฟังคำสั่งของหัวหน้าทีมหรือผู้ฝึกสอน และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย
 • จะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย
 • สามารถรู้จักระงับอารมณ์เมื่อเกิดการยั่วยุจากฝ่ายตรงข้ามเพื่อไม่ให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาท
 • ไม่ครอบครองลูกบอลแต่เพียงผู้เดียวควรที่จะต้องแจกจ่ายให้เพื่อนร่วมทีมบ้าง
 • เมื่อเล่นกีฬาจบแล้วตนจะแพ้หรือชนะก็ไม่ควรดีใจหรือเสียใจจนเกินไป
 • การเล่นกีฬาต้องเล่นอย่างสุดความสามารถไม่ว่าตนเองจะเป็นฝ่ายแ้พ้หรือชนะ
 • หลังจากจบการแข่งขันแล้วไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแพ้หรือชนะจะต้องฝึกซ้อมให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาตน
 • 19.จะต้องมีความตั้งใจในการฝึกซ้อม และมีความอดทนเพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ