กีฬา

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อผู้ฝึก

การเล่นฟุตบอลสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย เป็นกีฬาที่คนส่วนใหญ่ใช้เป็นกิจกรรมยามว่างที่มีประโยชน์ช่วยให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวได้ดีในทุกๆส่วนทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น และยังสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อเพื่อนร่วมทีม

การเล่นกีฬาชนิดมีปัจจัยหลายๆ อย่างที่ส่งผลต่อการฝึก ทั้งจากปัจจัยที่มาจากตัวผู้เล่นเอง อย่างเรื่องของเพศ และอายุ รวมไปถึงปัจจัยภายนอกก็ด้วยปัจจัยนี้ ซึ่งในการเล่นฟุตบอลนี้ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อผู้ฝึก มีดังนี้

  1. อาหาร อาหารสำหรับนักกีฬาไม่ควรเป็นอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตมากกว่าโปรตีน ก่อนการฝึกซ้อมหรือแข่งขันไม่ควรกินอาหารหนัก อาหารหนักมือสุดท้ายควรเป็นอาหารที่ย่อยง่ายและกินอย่างน้อย 3 – 4 ชั่วโมงก่อนการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน
  1. ภูมิอากาศ อากาศร้อนจะทำให้ความอดทนลดลง แต่ในระยะสั้นอากาศร้อนอาจจะให้ผลดีกว่าเพราะทำให้การอบอุ่นร่างกายดำเนินไปเร็วขึ้น การฝึกตอนเช้าตรู่อากาศเย็นจะใช้ในการฝึกความอดทน และตอนบ่ายจะฝึกความเร็วและไว
  1. เครื่องแต่งกาย มีผลต่อความคล่องตัว และความอดทน การสวมใส่เสื้อแขนยาว ผ้าใยเทียมจะทำให้การระบายความร้อนยากขึ้น ส่วนผ้าสีทึบจะดูดความร้อนได้ดีกว่าสีอ่อนจึงไม่เหมาะกับการออกกำลังกายกลางแดด

การดื่มสิ่งมึนเมาหรือสิ่งที่ส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพอาจจะไม่มีผลบังคับในการเป็นนักกีฬา แต่ถ้าดื่มในระหว่างแข่งขันอาจจะเกิดผลเสียต่อผู้เล่นได้ และทำให้เกิดโทษในระยะยาวตามมาได้