กีฬา

ข้อควรระวังในการส่งลูกไม่ให้ผิดกติกาสำหรับกีฬาแบดมินตัน

กติกาเป็นกฎระเบียบอย่างหนึ่งที่ผู้เล่นรวมถึงนักกีฬาทุกคนต้องปฏิบัติตามกัน เนื่องจากกติกาที่ตั้งขึ้นมานั้นเป็นขอบเขตในหน้าที่ของนักกีฬาแต่ละคน หากนักกีฬาคนใดทำผิดกติกาย่อมมีผลเสียต่อตัวเองและเกมการแข่งขันทันที ทำให้นักกีฬาต้องทำตามกติกาอย่างเคร่งครัดและไม่มีข้อยกเว้น

การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกีฬาชนิดนี้ สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับให้ได้คือกติกา หากนักกีฬาสามารถยอมรับในกติกาได้ การเข้ามาเล่นในกีฬาชนิดนี้จะเป็นเรื่องง่าย ซึ่งกติกาที่ผู้เล่นควรระมัดระวังที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นข้อควรระวังในการส่งลูก  การส่งลูกนั้นมีกติกากำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าควรส่งแบบใด หากนักกีฬาทำผิดย่อมส่งผลเสียต่อตัวเองทันที ดังนั้นไปดูข้อควรระวังในการส่งลูกดังนี้เลย

  1. ขณะส่งลูก นักกีฬาต้องอยู่ในแดนของตนเอง เท้าทั้งสองข้างต้องไม่เหยียบเส้นใดเส้นนึ่งบนพื้นสนาม
  2. ขณะที่แร็กเกตกำลังสัมผัสลูก เท้าทั้งสองข้างต้องอยู่บนพื้นสนาม ติดอยู่กับพื้น จะยกเท้าข้างใดข้างหนึ่งพ้นพื้นสนามไม่ได้
  3. หัวแร็กเกตต้องอยู่ต่ำกว่าปลายมืออย่างชัดเจน ถ้าหัวไม้อยู่ระดับปลายมือเป็นการส่งลูกผิดกติกา

ข้อควรระวังในการส่งลูก เป็นความรู้ที่ให้นักกีฬารู้เบื้องต้นไว้ เผื่อนำไปใช้ในการแข่งขันจะได้ไม่ทำผิดกติกา ส่วนผู้เล่นคนใดที่กำลังฝึกซ้อมอยู่นั้น ก็สามารถนำข้อควรระวังในการส่งลูกไประมัดระวังในการส่งลูกของตัวเองได้